Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png f2a85c1566d80da71dd58370a1fe900e
Bez tytułu.jpg 7c7a06ffced63884917dd7924654942a

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lubelskie Centrum Konferencyjne, w dniach 21-22 maja 2019 roku, gościło światowej klasy ekspertów z międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zdjęcie ze spotkania ekspertów w LCK

Przez dwa dni w Lublinie dyskutowaliśmy o budowaniu potencjału administracyjnego Instytucji Zarządzającej, która wdraża Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. W trakcie spotkania fachowcy analizowali  obecny model funkcjonowania i strukturę organizacyjną Instytucji Zarządzającej, identyfikowali mocne i słabe strony oraz opracowywali mapę drogową, która pozwoli na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie administracji lokalnej, a także zwiększy motywację i zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi. 

21 maja

Pierwszy dzień obrad otworzyła sesja robocza. Fachowcy skupili się na omówieniu mapy drogowej oraz określeniu osiągalności celów, ram czasowych i interesariuszy dla poszczególnych działań. Następnie odbyły się warsztaty. Po powitaniu gości przedstawiono prezentację wstępnej wersji mapy drogowej oraz omówiono konkretne rozwiązania zawarte w wyżej wymienionym projekcie. Na koniec przeprowadzono otwartą dyskusję oraz przedstawiono konkretne wnioski.

Zdjęcie ze spotkania ekspertów w LCK

22 maja

Drugi dzień rozmów rozpoczęły refleksje na temat odbytych wcześniej warsztatów. Następnie uzgodniono następne kroki, które zostaną podjęte przy finalizacji mapy drogowej. Ważnym punktem spotkania było również omówienie roli kierownictwa w promocji i monitorowaniu wdrażania mapy. Dwudniowe obrady zakończyła dyskusja nt. komunikacji, procesu monitorinu oraz możliwości wsparcia projektu jakim jest wspomniana wyżej mapa drogowa.

Zdjęcie ze spotkania ekspertów w LCK

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 14.05.2019Przez: RPO WL 2014-2020
Wyświetleń: 105
znajdź punkt informacyjny

Punkt Kontaktowy LAWP w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812
e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4