Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 8c8750f6aba54f03f2abcec2d7e8e609
Bez tytułu.jpg c30ec843f72c0031cf13b301b20c9bfc

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

W środę, 26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podpisaniu umów z przedsiębiorcami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Spotkanie dotyczyło Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Dotychczas LAWP ogłosiła cztery konkursy z ww. Działania, w ramach których udzielono dofinansowania na łączną kwotę ok. 668 mln złotych.

Pamiątkowe zdjęcie z podpisania umów.

W konferencji prasowej uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak oraz zaproszeni Beneficjenci.

– Jestem przekonany, że dzięki tym środkom firmy z Lubelszczyzny będą mogły skutecznie konkurować z innymi podmiotami w Polsce czy Europie, ale także
i na świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy prężnie się rozwijali, bo to przełoży się na rozwój regionu. – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Nabór wniosków o dofinansowanie z Działania 3.7 zakończył się 10 stycznia br. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła ponad 111 mln złotych.

– To już czwarta edycja konkursu, który, podobnie jak poprzednie edycje, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ostatecznie do dofinansowania zostały wybrane 62 projekty. Do firm z Lubelszczyzny trafi blisko 100 milionów złotych. – dodaje Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak.

Podpisanie umów.

W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) na następujące rodzaje projektów:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych wynosi:
– dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%
– dla średnich przedsiębiorstw – 60%

Pamiątkowe zdjęcie

Natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
– dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 zł.
– dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 zł.

Dotychczas LAWP ogłosiła cztery konkursy z Działania 3.7 w ramach, których podpisano umowy na łączną kwotę ok. 668 mln złotych. Natomiast wszystkie podpisane przez LAWP umowy o dofinasowanie opiewają na kwotę blisko 1 220 mln złotych.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie planuje jeszcze w tym roku ogłosić sześć konkursów, w tym m.in. dla Działania 3.7.

Uczestnicy konferencji prasowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 27.06.2019Przez: RPO WL 2014-2020
Wyświetleń: 217
znajdź punkt informacyjny

Punkt Kontaktowy LAWP w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812
e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4