Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 2d53be8f88f296079a8533a4990576d5
Bez tytułu.jpg 2be8f09342f4b6ed8ca84df603e6c6de

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie, 

w imieniu którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Lubelskiego, Sejmik Województwa Lubelskiego a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: , www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

e-mail: , pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych. 
Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy. 

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Województwa.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 (RODO);

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona zgoda, przez osobę której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące umowy wsparcia i serwisu dla Urzędu bądź podmioty będące wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami lub współpracującymi z Urzędem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od długości zgody na ich przetwarzane, której dane osobowe będą dotyczyć. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

 

  • dostępu do Twoich danych osobowych, 
  • sprostowania Twoich danych osobowych, 
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych do innego Administratora. 

 W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy dojdzie do naruszenia przepisów  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie zgody na przetwarzenie danych osobowych przez Województwo Lubelskie do wysyłki newslettera jest dobrowolne.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 30.07.2019Przez: OKiPT RPO WL
znajdź punkt informacyjny

Punkt Kontaktowy LAWP w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812
e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4